Quy trình hỗ trợ hoàn thiện

Mỗi
hành vi vi phạm các quy định của Nội quy này sẽ được hỗ trợ hoàn thiện tương ứng
với 4 cấp độ hỗ trợ hoàn thiện như sau:

 • Trường hợp Học viên có vi phạm lỗi lần một (01) : Chủ động tự giác hoàn thiện, tự nhận
  trách nhiệm về thời gian, công sức, tài chính và đưa ra phương pháp hoàn
  thiện của bản thân được sự đồng thuận của nhóm và xác nhận của chuyên gia.
 • Trường
  hợp học viên vi phạm lỗi lần thứ hai (02): Được
  hoàn thiện đúng theo bảng nội quy, đồng thời được nhóm mà
  học viên tham gia tại lớp hỗ trợ hoàn thiện bằng cách đưa ra phương pháp hoàn
  thiện cho học viên vi phạm, trưởng nhóm có trách nhiệm báo cáo lại cho ban tổ
  chức.
 • Trường hợp học viên vi phạm lỗi lần thứ ba
  (03): Được hoàn thiện theo đúng quy định và đặt vào chế độ hỗ
  trợ
  bằng cách học viên vi phạm đặt cọc khoản tiền là 5,000,000 VNĐ (năm triệu đồng)
  để cam kết hoàn thiện không tiếp tục vi phạm lỗi.
 • Trường hợp nhóm không tiến hành hỗ trợ hoặc
  không chủ động cập nhật lại thông tin cho ban tổ chức hoặc đã hỗ trợ nhưng vẫn
  tái phạm thì trưởng nhóm sẽ bị cắt chức;
 • Trường hợp nhóm không thể hỗ trợ hoặc đã hỗ
  trợ nhưng học viên vẫn cố tình vi phạm thì trưởng nhóm có quyền trả lại học
  viên đó cho Huấn luyện viên tiếp tục hỗ trợ.
 • Ghi
  chú:
 • Mọi hành vi vi phạm Nội quy sẽ được xử lý
  một cách công bằng, nhất quán và có tính xây dựng. Các mức độ hoàn thiện được
  quy định từ thấp đến cao và được áp dụng nhằm đảm bảo cho học viên có cơ hội để
  nhận lỗi, chuộc lỗi, sửa lỗi của mình. Tuy nhiên, nếu học viên vi phạm nghiêm trọng nội quy của chương trìnhthì có thể bị buộc thôi học ngay lập tức.
 • Mọi hành vi vi phạm đều được ghi lại trong
  hồ sơ học tập của học viên. Các hành
  vi tội phạm sẽ được thông báo cho cơ quan công an và các cơ quan có thẩm quyền
  khác.
 • Chế tài về tài chính nhằm giúp học viên ý
  thức trách nhiệm khi để mất đi chi phí cơ hội và/hoặc là một khoản đầu tư của học
  viên dành cho đội ngũ nhân sự Anewedu trong quá trình định hướng lại, tư vấn lại
  và hỗ trợ kịp thời.

2.2. Các cấp độ xử lý

 • Các trưởng nhóm và các thành viên có quyền
  hỗ trợ toàn tâm toàn ý thành viên vi phạm, nếu vẫn không hỗ trợ được thì trưởng
  nhóm có quyền báo cáo và bàn giao về chuyên gia hỗ trợ thành viên đó.Trường hợp
  trong nhóm cố tình không trả về chuyên gia thì cả nhóm sẽ hoàn thiện cùng đồng
  đội theo quy định: trưởng nhóm đóng gấp 2 lần quỹ hoàn thiện, các thành viên sẽ
  đóng tổng 1 lần quỹ hoàn hoàn thiện cho đến khi thành viên không làm bài tập được
  ban giao cho chuyên gia hỗ trợ (áp dụng đối với tất cả các vi phạm).
 • Trường hợp cả nhóm hoàn thiện cùng đồng đội
  khi có cá nhân vi phạm theo vai trò, trách nhiệm của mình:
 • Trưởng nhóm hoàn thiện gấp 2 lần số tiền mà
  thành viên vi phạm góp quỹ hoàn thiện;
 • Các thành viên còn lại trong nhóm hoàn thiện
  bằng tổng số tiền của thành viên vi phạm góp quỹ hoàn thiện;

(Ví dụ: Một thành viên trong nhóm vi phạm lỗi đi muộn góp quỹ hoàn thiện 500,00 VNĐ, trưởng nhóm hoàn thiện cùng mức là 500,000 VNĐ, 3 thành viên còn lại cùng góp quỹ tổng số tiền là 500.000 VNĐ – Áp dụng mức góp quỹ hoàn thiện theo từng trường hợp vi phạm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

quy-trnh-h-tr-hon-thin