Nội quy khóa huấn luyện

I/ Đúng giờ: Học viên cần có mặt tại địa điểm huấn luyện đúng giờ.

Trường hợp 1: Trường hợp phát sinh bất
khả kháng trong quá trình tham gia huấn luyện mà cần đến muộn, về sớm hoặc vắng mặt xin phép chuyên gia và được sự đồng ý của chuyên gia.

Trường hợp 2: Trường hợp phát sinh không phải bất khả kháng cần đến muộn, về sớm hoặc vắng mặt thì cần liên lạc xin phép chuyên gia và được sự đồng ý của chuyên gia nhưng đi kèm là các hình thức hoàn thiện theo quy định trong bản nội quy này.

Trường hợp 3: Đến muộn, về sớm hoặc vắng
mặt tại nơi huấn luyện mà không có lý do được chấp thuận trong bản nội quy này, học viên sẽ được hỗ trợ hoàn thiện theo hình thức hoàn thiện thích hợp được trình bày trong bản nội quy này.

* Ghi chú:

Trường hợp phát sinh bất khả kháng là ma chay, hiếu hỷ, ốm đau của bản thân, tứ thân phụ mẫu, con cái, anh chị em ruột.

II/ Thông báo khi đến muộn, về sớm hoặc vắng mặt

Học viên có trách nhiệm thông báo bằng email/nhắn tin điện thoại/gọi điện và giữ liên hệ với nhân sự chăm sóc lớp của mình trong trường hợp đến muộn, về sớm hoặc vắng mặt trong buổi huấn luyện, đảm bảo nhân sự chăm sóc lớp xác nhận đã nhận thông tin.

III/ Thực hiện nội dung huấn luyện

A. Học viên khi đến lớp huấn luyện cần nghiêm chỉnh chấp hành chính xác theo các điều kiện sau:

 • Lộ trình huấn luyện và các yêu cầu theo chương trình học tập đề ra.

 • Nghiêm túc và tập trung lắng nghe huấn luyện viên truyền thụ cơ sở lý luận. Trong giờ huấn luyện cơ sở lý luận, học viên hạn chế tối đa việc ghi chép mà chỉ ghi chú những điểm quan trọng nhất trong bài giảng để có định hướng nhớ lại toàn bộ nội dung đã được huấn luyện. Với cách học này, học viên cần thực sự tập trung nghe giảng để có thể hiểu và nhớ kiến thức ngay tại lớp.

 • Nghiêm túc thực hiện những hướng dẫn và chỉ đạo của huấn luyện viên, trong khuôn khổ thời gian huấn luyện và rèn luyện của chương trình huấn luyện “Xây dựng chiến lược doanh nghiệp phát triển bền vững”. 

 • Nghiêm túc thực hiện những quy định của Anewedu cho việc tham gia huấn luyện cũng như nội quy, quy định của nơi thực hành thực tiễn.

B. Phương pháp học và luyện tập trong quá trình huấn luyện:  

 • Nếu có bất cứ câu hỏi thắc mắc phát sinh hay muốn được huấn luyện viên làm rõ thì học viên cần giơ tay xin phát biểu hoặc đặt thành câu hỏi vào giấy và chuyển lên cho huấn luyện viên giải đáp.
  Tuyệt đối không trao đổi, nói chuyện riêng trong giờ học với bất cứ mục đích
  nào.
 • Đối với các tình huống, bài học huấn luyện viên yêu cầu thảo luận hay tương
  tác theo nhóm thì học viên được trao
  đổi và tương tác với bạn học của mình – nhưng không được thảo luận hay trao đổi
  các vấn đề nằm ngoài phạm vi bài học.
 • Trong quá trình nghe giảng, nếu có ý kiến
  phát biểu sau khi huấn luyện viên đưa ra câu hỏi thì học viên cần dơ tay và chỉ phát biểu khi được huấn luyện viên cho phép. Tuyệt đối không nói theo, nói đế trong quá trình nghe giảng.
 • Trong quá trình huấn luyện cơ sở lý luận,
  nếu có tình huống tương tác trực tiếp với
  huấn luyện viên
  hay bất cứ người tương tác nào thì học viên cũng cần áp dụng chính xác phản ứng Why not.
 • Trong thời gian thực hành thực tiễn áp dụng
  một cách chính xác và nghiêm túc toàn bộ cơ sở lý luận được học vào trong các bài tập thực hành thực tiễn.
 • Trong khi làm việc theo nhóm hoặc tương
  tác với khách hàng, học viên cần áp dụng một cách chính xác cách thức lắng nghe, phản ứng Why not để đạt hiệu quả tương tác tốt nhất. Cách thức lắng nghe và phản ứng Why not sẽ được huấn luyện cụ thể trong thời gian cài đặt nền tảng, cơ sở lý luận.
 • Trong quá trình thực hành, học viên cần
  hoàn thành đầy đủ các bài tập theo đúng yêu cầu của huấn luyện viên và bộ phận sản phẩm dịch vụ. Nếu có bất cứ rủi ro nào khiến cho học viên không hoàn thành bài tập đúng thời hạn thì học viên cần có thông báo ngay lập tức với huấn luyện viên và chủ động đề xuất phương án giải quyết. Sau khi nhận thông báo, huấn luyện viên sẽ tương tác với hội đồng huấn luyện để xét duyệt đề xuất của học viên và có phương án giải quyết cụ thể.
 • Trong quá trình thực hành, học viên cần hoàn thành đầy đủ các tài liệu một cách chính xác theo sự hướng dẫn của công ty gồm có: kế hoạch làm việc, báo cáo công việc và sổ nhật ký làm việc hàng ngày và các tài liệu khác (nếu có yêu cầu của công ty). Học viên cần ghi chép đầy đủ các hoạt động và các bài học đúc rút thực tiễn vào sổ nhật kí học viên, nộp báo cáo theo yêu cầu của huấn luyện viên trực tiếp.
 • Trường hợp gặp khó khăn khi thực hành, học viên cần báo cáo ngay cho huấn luyện viên trực tiếp để xin ý kiến chỉ đạo. Không được tự ý giải quyết những việc nằm ngoài quyền hạn của mình/hoặc những việc có nguy cơ làm ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh của Anewedu hoặc đơn vị đang triển khai thực hành trong phạm vi chương trình huấn luyện “Người bán hàng thực tiễn”. Phần quyền hạn hay những việc có nguy cơ này được quy định rõ trong văn bản bàn giao việc khi đi thực hành thực tế.

IV/ Ứng xử trong khóa huấn luyện

 • Học viên cần ăn nói từ tốn, lịch sự, có văn hóa, không văng tục, chửi bậy, chửi thề.
 • Học viênxử lịch thiệp, điềm đạm, không suồng sã, cợt nhả với đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Anewedu, đội ngũ huấn luyện
  viên
  và các thành viên khác trong chương trình huấn luyện, cũng như hệ
  thống khách hàng và đối tác của Anewedu.
 • Cách ứng xử, xưng hô – từ phía Học viên:
 • Với huấn luyện viên, học viên xưng hô như
  sau “Tôi – Thưa Thầy/Cô/Giảng viên/Huấn luyện viên”
 • Với trợ lý huấn luyện viên, học viên
  xưng hô như sau “Tôi – Thưa anh/chị”.
 • Với các thành viên khác trong chương trình huấn luyện, học viên xưng hô như sau “tôi – bạn/anh/chị”.
 • Thái độ tích cực, hợp tác, góp ý trên tinh thần xây dựng.
 • Chủ động trong mọi tình huống giao tiếp.
 • Luôn sẵn sàng nhận lỗi, chuộc lỗi, sửa lỗi, chịu trách nhiệm.
 • Tôn trọng, bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường học
  tập, rèn luyện không chỉ ở Anewedu
  còn là tại các công ty đối tác hay khu vực công cộng.
 • Nghiêm cấm các hoạt động trái với Pháp luật, Hiến pháp của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 • Nghiêm cấm các hành vi gây thiệt hại về tinh thần, sức khỏe cho huấn luyện viên, thành viên trong chương trình huấn luyện, khách hàng, đối tác của Anewedu và đội ngũ cán bộ công nhân viên của Anewedu.
 • Nghiêm cấm các hành vi phá rối, vô tổ chức, thái độ không nghiêm túc dưới mọi hình thức, tại mọi thời điểm, mọi môi trường trong
  khuôn khổ thời gian diễn ra chương trình huấn luyện.

V/ Trang phục

 • Học viên ăn mặc lịch sự, trang trọng theo phong cách doanh nhân.

VI/ Sử dụng điện thoại và hoạt động cá nhân

 • Trong quá trình huấn luyện tại chương trình huấn luyện học viên tuyệt đối không sử dụng điện thoại (và các thiết bị điện tử khác) để thực hiện công việc riêng.
 • Học viên không đi lại tự do hoặc ra ngoài nhiều lần để giao tiếp với cá nhân khác trong
  suốt buổi huấn luyện.
 • Học viên không đưa người không có phận sự hay liên quan tới chương trình huấn luyện tham gia vào lớp học hoặc nơi thực hành thực tiễn khi chưa có sự cho phép của Anewedu.

VII/ Vệ sinh, an toàn, an ninh và các chất bị cấm trong chương trình huấn luyện

 • Học viên không được sử dụng hoặc mang theo bất cứ chất bị cấm nào như vũ khí, súng, chất nổ, ma túy. Học viên mang theo các chất bị cấm hoặc từ chối hợp tác khi bị kiểm tra có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp luật và nội quy này.
 • Không uống rượu/bia/các chất kích thích hoặc có chứa cồn trong thời gian học tập và rèn luyện để luôn ở trong trạng thái tốt
  nhất và đạt hiệu quả công việc tối ưu.
 • Học viên khôngsử dụng thiết bị và tài sản của Anewedu sai mục đích hoặc sử dụng cho mục đích cá nhân mà không được phép nhưng chưa gây tổn thất hoặc thiệt hại quá nghiêm trọng.
 • Học viên không vứt giấy hoặc các thứ khác bừa bãi, khi ra khỏi phòng học hoặc đổi vị trí chỗ ngồi cần di chuyển các vật dụng như: Nước, giấy, bút, cốc uống nước, rác thải…  đến đúng nơi quy định.
 • Học viên không hút thuốc tại khu vực cấm hút thuốc của Anewedu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ni-quy-kha-hun-luyn